Глобализация на икономиката

8


Съдържание:


I.ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО КЪМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА.СВЕТОВНО СТОПАНСТВО...................................... 2


II.МЕЖДУНАРОДНИТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ТРУДА И ВЛИЯНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ................................4


III.МЯСТОТО НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПРОЦЕСА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ.............................................................................5

Други реферати:
Социално-психологична патология на личността
Съзнателно и безсъзнателно в човешките взаимоотношения
Същност и характеристики на човешката комуникация
Социално-психологически акценти в динамиката на поведението на туриста
Същност на невролингвистичното програмиране


Изтегли рефератаСъщност на невролингвистичното програмиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия