Глобална мрежа Internet.


Глобална мрежа INTERNET


Основни характеристики

Internet e глобална мрежа, обединяваща огромен брой съставни мрежи- локални, регионални и националнили. Тези мрежи се характеризират с:

  • различни топологии;

  • различни съобщителни среди;

  • различни методи за обмен на данните;

  • скорости на обмен, вариращи в много широки граници.


Към съставните мрежи са свързани системи с различни по вид апаратни средства и програмно осигуряване.


Съставните мрежи са свързани по между си чрез междинни комуникационни възли от тип маршрутизатор (Router), които съвместяват изброените различия.

Така от гледна точка на потребителя Internet представлява единна комуникационна система, позволяваща обмен на данни между произволни две системи.


История на Internet

Internet е създадена в САЩ в началото на 70- те години, когато ARPA (Аdvanced Research Project Agency) решава да свърже своите основни научни центрове, с цел съвместно ползуване на ресурси и обмен на информация:

  • създава се мрежата ARPANET, базирана на протокол за обмен подобен на X.25;

  • през 1972 г. започва разработването на протокола TCP/IP, предназначен за създаването на разпределена система за военни цели, запаазваща работоспособност при отпадане на части от апаратурата;

  • през 1983 г. TCP/IP замества напълно предишния комуникационен протокол в мрежата ARPANET и тя става INTERNET.

Днес броя компютри свързани към INTERNET е повече от 2 000 000 и нараства средно с по около 100 000 на месец.


Управлението на Internet е напълно разпределено:

  • мрежата не съдържа никакви централни възли, които да следят за коректната работа, нито пък е управлявана от някякъв единствен администратор;


Други реферати:
Разбиране за стратегия
Предпоставки и условия за възникване на фючърсен пазар в България
Продуктът като елемент на маркетинг микса
Структура на публичната администрация
Трудова заетост и професионално обучение на хората с увреждания


Изтегли рефератаТрудова заетост и професионално обучение на хората с увреждания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия