Годишно приключване в бюджетните организации

Преди и след приключването се изготвят оборотни ведомости, които се консолидират на ниво първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Последния изготвя и представя за цялата си подведомствена система три отделни оборотни ведомости за трите отчетно обособени групи ("Бюджети", "Извънбюджетни сметки и фондове" и "Други сметки и дейности" . Тези оборотни ведомости отразяват състоянието и оборотите по сметките преди приключването.


Други реферати:
Предприемачество
Приложение на евристичния метод за „Шестте мислещи шапки’’ в MDS Analytical Technologies
Приходи, разходи и стопански резултат на бизнес организацията
Проучване мотивиращите ефекти на работната заплата на служителите във фирмата
Процес на вземане на управленско решение


Изтегли рефератаПроцес на вземане на управленско решение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия