Горски дървесни и недървесни ресурси


Горски дървесни и недървесни ресурси

Цялостната човешка дейност в гората има за цел използването на нейните блага. Те могат да бъдат материални и нематериални. Придобиването на материалните блага в лесовъдската практика е възприето да се нарича ползване от горите.

Исторически погледнато ползването е първата и дълго време единствена човешка дейност в горите. На много по-късен етап от развитието на обществото, когато се поражда опасност от унищожаването им, възниква нужда от тяхното създаване, отглеждане и опазване. Днес ползването е само едно звено от стопанската дейност, подчинено на основополагащия принцип за устойчиво и многоцелево стопанисване на горите за задоволяване на потребностите от дървесни и недървесни горски продукти на сегашните и бъдещите поколения. Повече от всякога е необходимо ползването от гората да се възприеме от всеки собственик като грижа за нейното възобновяване и опазване.

Горски плодове, лечебни растения и гъби

За да организира ползване на различните видове горски плодове, гъби и билки всеки собственик на гора е необходимо да знае какво е разпространението на съответния Вид и неговите запаси. Трябва да се познават неговите


Други реферати:
Гарата в романа Ана Каренина на Л.Толстой и повестта Дуел на А.Куприн. Преходът между две епохи
Вълненията на ученичките (подробен преразказ върху Радини вълнения, Под игото, Ив.Вазов)
Дон Кихот и Санчо Панса-еднаквост и контраст
Българското национално освободително движение в поезията на Христо Ботев
Домът на злото в повестта Гераците


Изтегли рефератаДомът на злото в повестта Гераците - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия