Град Бургас

Град Бургас е важен административен, стопански, търговски, културен и туристически център в Югоизточна България. В региона са включени 13 общини, броят на населението към 31.12.2006 г. е 417 810 души1, а средната гъстота на населението е 53.9 жители/km2. Област Бургас дава 5.22% от брутния вътрешен продукт на страната2.

Община Бургас3 заема площ от 512.2 кm2, обхваща 15 селища, средната гъстота на населението е 54.0 жители/кm2.

Регионът е с много добро туристико-географско положение и добра транспортна достъпност, която се определя от наличието на международното летище “Бургас” и най-голямото българско морско пристанище, през което преминава над 60% от стокообмена на страната. За поддържането на икономическите и туристически връзки на Бургас с други административни области значение имат шосейните и железопътни трасета.

Условията, които оказват влияние върху развитието на кетъринговата дейност в региона на Бургас, са:

  • Благоприятното туристико-географско положение върху привлекателна природна среда, благоприятен климат, лековити минерални извори и ценни културно-исторически забележителности;

  • Бургас е първото по значение българско търговско пристанище, означено на всички морски карти;

  • Летище Бургас е с най-добри технически характеристики в страната и приема всички видове самолети по всяко време.

  • Бургас е определен за основен пункт от Коридор №8 на западния бряг на Черно море.

  • Развитата материална база в почти всички отрасли на стопанството, опитът и традициите, квалифицираната работна сила са предпоставка за съвременно развитие на региона.

  • Регионът е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското стопанство и транспортът допринасят за икономическия облик на областта. Промишлените отрасли с решаващо структурно значение са4:

  • Нефтохимическа (нефтопреработваща) промишленост, която дава 70% от обема на промишленото производство;

  • Хранително-вкусова промишленост и винопроизводство – 12.2%;

  • Производство на електрическа и топлинна енергия - 3.6%;


Други реферати:
Интернет реклама
PR кампания
PR като дейност
Анализ на тв предаване-Господари на ефира
Връзки с обществеността-Загорка


Изтегли рефератаВръзки с обществеността-Загорка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия