Графи математика

if val[t^.v]=0 then visit(t^.v);

t:=t^.next;

end;

end;

begin

id:=0;

for k:=1 to v do val[k]:=0;

for k:=1 to v do

if val[k]=0 then visit(k);

end;


Времето, необходимо за изпълнение на DFS за граф, представен чрез списъци е пропорционално на n+e, а за граф, представен чрез матрица на съседство – n2.

Нерекурсивен DFS:

 1. procedure listDFS;

 2. vartext-align: left" lang="bg-BG">val:array [1..maxN] of integer;

 3. procedure visit(k:integer);

 4. var t:link;

 5. begin

 6. push(k);

 7. repeat

 8. k:=pop;

 9. id:=id+1; val[k]:=id;

 10. t:=adj[k];

 11. while t<>z do

 12. begin

 13. if val[t^.v] = 0 then

 14. begin

 15. push(t^.v); val[t^.v]:=-1;

 16. end;

 17. t:=t^.next;

 18. end;

 19. until stackempty;

 20. end;

 21. begin

 22. id:=0; stackinit;

 23. for k:=1 to n do val[k]:=0;

 24. for k:=1 to n do


Други реферати:
Организация на транспортно обслужване и параметри на транспортния процес на таксиметровите превози в гр.Бургас
Схема на краен усилвател на мощност
Стратегически риск мениджмънт. Отговорността на консултанта.
Тракийски светилища и гробници
Недко Дончов Каблешков


Изтегли рефератаНедко Дончов Каблешков - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия