Графи математика

if val[k] = 0 then visit(k);

end;


Рекурсията в този случай е изключена чрез идползване на стек. За лабота с него се използват процедури за добавяне в стека (push), за инициализиране на стека (stackinit) и функциите – за извличане от стека (pop) и stackempty, която връща стойност true, когато стека е празен.


Търсене в ширина


Методът Breadth First Search (BFS) е другият класически алгоритам за обхождане на граф. За неговата реализация е необходимо да се заменят операциите за работа със стек с операции за работа с опашка – процедурите put – за добавяне в опашката, queueinit – за инициализиране на опашката и функциите get – за извличане от опашката и queueempty, коята връща стойност true, когато опашката е празна.

Тук първо се обхождат върховете на разстояние 1 от началния връх, после на разстояние 2 от началния връх и т.н.

 1. procedure listBFS;

 2. vartext-align: left" lang="bg-BG">val:array [1..maxN] of integer;

 3. procedure visit(k:integer);

 4. var t:link;

 5. begin

 6. put(k);

 7. repeat

 8. k:=get;

 9. id:=id+1; val[k]:=id;

 10. t:=adj[k];

 11. while t<>z do

 12. begin

 13. if val[t^.v] = 0 then

 14. begin

 15. put(t^.v); val[t^.v]:=-1;

 16. end;

 17. t:=t^.next;

 18. end;

 19. until queueempty;

 20. end;

 21. begin

 22. id:=0; queueinit;

 23. for k:=1 to n do val[k]:=0;


Други реферати:
Счетоводството в системата на икономическата информация
Финансови резултати
Обща теория на счетоводната отчетност
Стопанска отчестност като теория и практика
Краткосрочни (текущи)–финансови средства, парични средства и финансови активи в предприятието и банките


Изтегли рефератаКраткосрочни (текущи)–финансови средства, парични средства и финансови активи в предприятието и банките - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия