Графи математика

if m>=val[k] then write(k);

end else if val[t^.v]<min then min:=val[t^.v];

t:=t^.next;

end;

visit:=min;

15 end;

Тази функция рекурсивно определя най – високата точка от дървото, която е достижима от който и да е наследник на върха к и използва това, за да определи дали к е точка на свързване. Това става като се определи дали върха с най – малък достижим номер е по – високо (т.е. е с по малък номер) от к. Трябва още да проверем дали к е корен на дървото (или, което е същото, дали това е първото извикване на visit за компонентата, която съдържа к). По – удобно е този тест да се изпълни извън visit, тъу че той отсъства от кода по – горе.

Горния алгоритъм може лесно да се приспособи да намира всички компоненти на двусвързаност на дадения граф. За тази цел всяко ребро (k, t) се поставя в стек (ако вече не е там). Когато открием точка на свързване (ред 10) изваждаме от стека всички ребра до (k, t) включително. Тези ребра образуват една компонента на двусвързаност на графа.

Задачата за определяне на точките на съединение има най – разнообразни приложения. Например, ако имаме една компютърна мрежа, можем да поискаме д асвържем компютрите така, че дори и някой от тях да излезе от строя или да се прекъсне връзката между два компютъра, пак да можем да изпращаме информация до който и да е компютър.


Други реферати:
Бизнес план и бизнес проект в туризма
Ибиса е перлата на Балеарските острови
Видове туризъм и туристически дейности
Винен туризъм във винарски изби Windy hills и Katarzyna Estate
Екотуризъм в защитените територии в района на Стара планина


Изтегли рефератаЕкотуризъм в защитените територии в района на Стара планина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия