Гражданско право

Гражданското право е отрасъл на единното право. То може да бъде определено като съвкупност от норми, които уреждат имуществените отношения между равнопоставени организации, организации и граждани и между граждани и граждани, както и обществените отношения, свързани със статута на гражданите и организациите като правни субекти.

Гражданите на Република България притежават множество и най-различни субективни права. Всички субективни права са несъмнено от съществено значение за гражданите. Самият факт, че са права вече издава тяхната значимост. Субективните права нямат еднакво значение за гражданите.Много от тях се очертават със значение, което изисква да бъдат определени като основни права. По своите родови признаци основните права са именно субективните права. Те покриват всички признаци, които се съдържат в даваното от теорията на правото определение на субективните права.Подобно на всяко друго субективно право възможност да се иска от определено лице определено поведение, чието осъществяване е гарантирано от самата държава. Но основните права са вид субективни права. Това означава, че освен родови признаци т.е. такива признаци, които са общи за всички видове субективни права, те съдържат и видови признаци т.е. такива признаци, които ги отличават от другите субективни права.

Видовите признаци на основните права могат да бъдат търсени в различни насоки. Най-съществените от тях основните права получават преди всичко от своя обект. Смисълът на всяко право е да осигури осъществяването на своя обект. Обектът определя самото появяване на правото, той диктува по-нататък и свойствата на появилото се право. Правото е образ субективен на обекта си. Проектирайки свойствата си върху съответното право, обектът определя и всички онези признаци, чраз които то трябва да се разграничи от останалите права. Обект на всяко субективно право е определен социален интерес. Това е такъв интерес, чиято значителност е мотивирала държавата да го защити,


Други реферати:
Кипър 1960-2008
Лисабонски договор
Отношенията между държавите и основанията за мир
Офшорен бизнес в Панама
Предмет на дейността, икономическа среда, рискове на международната търговия и методи за навлизане на международните пазари


Изтегли рефератаПредмет на дейността, икономическа среда, рискове на международната търговия и методи за навлизане на международните пазари - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия