Граматически правилна реч

Граматически правилна реч


1. Значение на граматически правилната реч в развитието на децата в предучилищна възраст.

- Обучението по роден език в детските градини е много важно за децата и тяхното първоначално развитие. Основните отрасли на обучението по роден език са: педагогическите закономерности за формирането на правилна устна реч в децата и навик за речево общуване; особености в речевото развитие на децата под влияние на обучението и възпитанието в детската градина; най – ефективните форми, средства, методи и похвати за развитие на речта, съобразно с психолингвистичните особености на децата.

Първо трябва да се установи какви речеви умения и езикови форми трябва да усвоят децата в обучението. Това се определя индивидуално в зависимост от развитието на всяко дете и от неговата реч. Например ако някои деца не могат да казват определен звук или дума трябва да им се обърне по – специално внимание. Други пък разговарят без проблем и не срещат затруднения при изказа на думите и звуците.

За формирането на граматически правилна реч огромно значение има и начинът на говорене в семейството и в къщи. Първите хора, които детето слуша как говорят това са мама и татко. В тази възраст децата са като попивателни, слушат възрастните и след това копират не само техните маниери и действия, а и начинът им на говорене. Точно поради тази причина родителите и семейството като цяло много трябва да внимават как и какво говорят пред децата си.(1,с.9-11).

При постъпването на децата в детска градина учителите и педагозите са хората които спомагат за развитието на правилна граматическа реч. Учителят трябва да е добре запознат с методиката на обучението по роден езика за да може да прецени ситуацията и нуждите на децата, да построи и да управлява учебния процес за да получи възможно най – добри резултати в граматическото развитие на децата.

2. Възгледи за развитието на речта в западноевропейската педагогика.


Други реферати:
Математическо моделиране на инженерни обекти
Моделиране на решенията
Марковски вериги
Методика на обучението по математика в началното училище
Уравнение на окръжност


Изтегли рефератаУравнение на окръжност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия