Граници на представителството


Софийски Университет “Св.Климент Охридски”

Юридически факултет, Специалност “Право”Курсова работа

На тема


Граници на представителството”
СофияСъдържание:


І. Понятие за представителството.

ІІ. Видове представителство.

1. Законно представителство.

2. Договорно представителство.

ІІІ. Граници на допустимост на представителството.

1. Представителство в семейното право.

2. Представителство в наследственото право.

3. Представителство в трудовото право.

4. Представителство в облигационното право.

5. Представителство в търговското право.

6. Процесуално представителство.

7. Представителство в наказателното право.

8. Представителство в избирателното право.

ІV. Заключение

Използувани съкращения

Използувана литература


Други реферати:
Проблемите на модерния човек в разказа Дамата с рентгеновите очи на Светослав Минков
Философско осмисляне на битието в стихотворението Маска на П.К.Яворов
Омир-Илиада (VI ПЕСЕН)-Прощаването на Хектор с Андромаха
Подем и погром в поемата Септември от Гео Милев
Провокациите на гнева от 1 и 2 песен в Илиада от Омир


Изтегли рефератаПровокациите на гнева от 1 и 2 песен в Илиада от Омир - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия