Graph Interface Unit на Borland


Graph Interface Unit на Borland

1. Координатна система и текущ указател (CP - Current Pointer)

Координатите на пиксела в горния ляв ъгъл на екрана са (0,0), а на долния десен - (GetMaxX,GetMaxY). Текущият указател CP определя положението на електронния лъч, позицията му се означава с (x,y).

2. Инициализация на графичната система

2.1. Символични имена на графичните драйвери

const

CurrentDriver = -128; { Параметър на GetModeRange }

Detect = 0; { Автоматично тестване на апаратурата за }

{ определяне на типа на графичния драйвер}

CGA = 1;

MCGA = 2;

EGA = 3;

EGA64 = 4;

EGAMono = 5;

IBM8514 = 6;

HercMono = 7;

ATT400 = 8;

VGA = 9;

PC3270 = 10;

2.2. Символични имена на графичните режими

const

CGAC0 = 0; { 320x200 палитра 0: LightGreen, LightRed, Yellow; 1 страница }

CGAC1 = 1; { 320x200 палитра 1: LightCyan, LightMagenta, White; 1 страница }

CGAC2 = 2; { 320x200 палитра 2: Green, Red, Brown; 1 страница }

CGAC3 = 3; { 320x200 палитра 3: Cyan, Magenta, LightGray; 1 страница }

CGAHi = 4; { 640x200 2 цвята 1 страница }

MCGAC0 = 0; { 320x200 палитра 0: LightGreen, LightRed, Yellow; 1 страница }

MCGAC1 = 1; { 320x200 палитра 1: LightCyan, LightMagenta, White; 1 страница }


Други реферати:
Особености на старогръцката трагедия
Богове и Герои
Ранната гръцка култура и философията
Житийната литература
Литература на българското възраждане


Изтегли рефератаЛитература на българското възраждане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия