Характеристика на електронната търговия

Доклад

Тема: Характеристика на електронната търговия. Сравнение с традиционната търговия – силни и слаби страни. Интернет електронна търговия – състояние и перспективи
Други реферати:
Речник с термини за управление
Отчитане на материалите (производствена практика)
Риск в индустриалното предприятие
Отчитане придобиването (увеличението) на дълготрайните материални активи
Стандарти за качество


Изтегли рефератаСтандарти за качество - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия