Характеристика на въздушния транспорт

задължение за повишаване на качеството на услугите, летищните такси се определят от държавата, концесионното възнаграждение се плаща на държавата, на база на общите приходи на летището (от авиационна и търговска дейност).

Предвижданите финансови ефекти са: капиталови инвестиции в размер на 130 млн. Евро за двете летища още в първите десет години на концесията, концесионно възнаграждение около 5,5 млн. Евро средно годишно през целия период на концесията, стабилни и редовни приходи за бюджета, верижен ефект върху развитието на бизнеса в региона. Очаква се подобряване на сигурността и безопасността на летищата, ръст на трафика и търговските дейности

  • Заетостта нараства като цяло, в резултат на инвестиционната програма и нови търговски дейности;

  • Оптимизация на структурата на персонала на летищата;

  • Подобряване оперативната ефективност на летищата;

  • Засилване на мерките за опазване на околната среда.

Процедурата за избор на концесионер ще бъде извършена съобразно Закона за концесиите (ЗК), Правилника за прилагане на ЗК и Закона за гражданското въздухоплаване. Предвижда се открита състезателна процедура.

Към настоящият момент е изявен сериозен предварителен интерес към концесионирането на българските летища от над 20 първокласни летищни оператори от Белгия, Великобритания, Ирландия, Дания, Испания, Италия, Аржентина, Германия, Кувейт, Холандия, Канада, Франция, Турция и др.

19Други реферати:
Методи на възпитанието
Сравнителен анализ на марките Alfa Romeo, Volkswagen и Smart на база семиотични модели на остойностяване
Социални мрежи
Методи на научни изследвания, използвани в методиката на обучение
Рекламна политика на Бенетон


Изтегли рефератаРекламна политика на Бенетон - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия