Характеристика на въздушния транспорт

осигуряване на минимално времепътуване при деловите и туристическите пътувания.

Всеки вид транспорт има определени предимства и недостатъци в сравнение с другите видове. Те определят мястото на съответния вид транспорт в транспортната система. В условията на пазарното стопанство особеностите на даден вид транспорт до голяма степен определят и неговата конкурентоспособност спрямо другите видове транспорт.

Въздушният транспорт притежа редица предимства, а именно: висока техническа и търговска скорост, възможности за сякращаване на дължината на маршрутите, сравнително малка зависимост от физико-географските условия, бързо организиране на максимален брой връзки между съществужащите аерогари и др.

Основно предимство на въздушния транспорт е високата скорост на движение на самолетите. Съвременните турбореактивни самолети се движат със скорости 800-900км/ч, свръхзвуковите осигуряват техническа скорост до 2500км/ч. Тук се проявява тенденция на увеличаване на полетите без междинни кацания, при което търговската скорост се доближава до техническата. Характерно е, че високите скорости на движение осигуряват по-големи предимства на въздушния транспорт при дългите превозни разстояния.

От скоростите на движение в различните видове транспорт се определя т.нар. превозна способност на съответните превозни средсва, т.е. максималният обем превози, изпълнява за единица време.

При използването на въздушен транспорт се постига икономия на време не само за сметка на високата скорост на самолетите, но и в резултат от намаляването на дължината на въздушните пътища в сравнение с маршрутите на другите видове транспорт.

Като извършват полети на 10км и повече, самолетите позволяват да се преодоляват всякакви трудности, свързани с физико-географските особености на обслужваните в транспортно отношение територии. Именно слабата зависимост от тези условия и вазможността да се извършват превози по всякакви възможни направления осигуряват възможност бързо да се организират въздушни линии при сравнително малки капитални вложения.


Други реферати:
Стопанството на Германия и Франция между двете световни войни
Стопанството на Германия между двете световни войни (1919-1939 г.)
Стопанска история-лекция
Стопанска история-лекции
Стопанска история-лекции


Изтегли рефератаСтопанска история-лекции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия