Характеристика на въздушния транспорт

Друго важно предимство на въздушния транспорт е възможността за бързо организиране на голям брой авиолинии между съществуващите аерогари. Благоприятен фактор за това е липсата на разходи за изграждане на пътища.

Въздушният транспорт се характеризира и с висока маневреност и приспособимост към изменящия се обем на превозите чрез използването на самолети и въртолети с различна товароподемност. Отпадането на необходимостта от изразходването на значителни средства за техническо обзавеждане по цялата дължина на въздушните линии осигурява голяма гъвкавост при използването на въздушния транспорт. В много случаи неговата превозна дейност може да започне с изжършването на отделни полети между временно устроени аерогари. Съразмерно с увеличаването на обема на превозите може да се увеличава товароподемността на използваните самолети. Всичко това позволява аерогарите постепенно да се разширяват и усъвършенстват в техническо отношение, а капиталните вложения за развитие на въздушните линии да се увеличават постепенно,докато в другите видове транспорт това не може да се постигне в такава степен.

Като предимство на въздушния транспорт трябва да се посочи и това, че въздушнотранспортната техника се развива по-бързо в сравнение с темповете на развитие на техниката в другите видове транспорт, което позволява да се осигуряват възможности за подобряване не качеството на извършваните превози и за разширяване на сферите на неговото ефективно приложение.

Както и всеки друг вид транспорт, така и въздушният има някои недостатъци. Основният между тях е многократно по-високата в сравнение с другите видове транспорт себестоиност на превозите. Това се дължи преди всичко на по-големите разходи на гориво, което е по-висококачествено и скъпо.

Друг важен недостатък е голямото влияние на метеорологичните условия върху извършването на полетите. Много често поради лоши атмосферни условия движението на самолетите се преустановява, а това предизвиква големи неудобства за пътниците.

Разгледаните предимства и недостатъци определят мястото на въздушния транспорт при извършването на товарната и пътническата превозни дейности в


Други реферати:
Характеристика на националния рецептивен туристически пазар на Хърватска
Хотелиерство и ресторантьорство-Изграждане на хотел
Отчет за проведена практика по туризъм
Спортния и ловен туризъм като практика и възможности за развитие в България като анимационни дейности
Тенденции в развитието на туристическото предлагане на алтернативен туризъм


Изтегли рефератаТенденции в развитието на туристическото предлагане на алтернативен туризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия