Характеристика на въздушния транспорт

транспортната система. По отношение на пътническите превози той не е до такава степен скъп, както при товарните. Със самолети се превозват само бързоразвалящи се стоки и стоки, изискващи бързо и срочно доставяне. От друга страна, по отношение на пътническите превози и особено за пътуванията на дълги разсояния и в международно съобщение е особено важен проблемът за икономията на време, поради което участието на въздушния транспорт е чувствително по-голямо.

В перспектива може да се очаква увеличаване не само на абсолютния обем на товарните превози по въздушния транспорт, но и на неговия относителен дял в общата товарна превозна дейност на транспортната сиостема. Основание за такъв извод дава следното:

  1. Съществуващият незначителен относителен дял на въздушния транспорт в общия обем на товарните превози;

  2. Нарастващите възможности в бъдеще за постигане на по-висока печалба при доставката на редица стоки с по-висока скорост, при което е възможно да се използва променящата се пазарна конюнктура.

Независимо от тенденцията на известно повишаване на ролята на въздушния транспорт при извършването на товарните превози и в бъдеще неговото основно място в транспортната система ще бъде при пътническите превози на сравнително дълги разстояния. По-широкото използване на въздушния транспорт при пътуванията на дълги разстояния ще се определя от два основни момента:

  1. увеличаване на стопанските и културните връзки не само между отдалечени райони на страната, но и между нашата и други страни;

  2. увеличаване на платежоспособното търсене на населението. Качеството на транспортното обслужване с въздушен транспорт е чувствително по-високо в сравнение с предлаганото качество от другите видове транспорт, но това е свързано и с по-големи разходи, определящи по-високата цена на билетите. Ето защо увеличаването на относителния дял на въздушния транспорт в общия обем на пътническата превозна дейност на транспортната система предполага повишаване на относителния дял и на населението със сравнително по-високи доходи.


Други реферати:
Една невъзможна любов по време на война-Крадецът на праскови-Емилиян Станев
Една невъзможна любов сред ужасите на войната - Емилиян Станев
Езикът, който ни свързва и разделя
Елин Пелин - творчество
Елин-Пелиновите мечтатели - Косачи


Изтегли рефератаЕлин-Пелиновите мечтатели - Косачи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия