Характеристика на въздушния транспорт

Една от основните насоки за усъвършенствуване на ътанспортната система в бъдеще е подобряването на взаимодействието между отделните видове транспорт. За въздушния транспорт от решаващо значение е взаимодействието му с автомобилния транспорт. Осигуряването на бързи и удобни автомобилни връзки между аеро гарите и обслужваните от тях градове, най-пълното използване на възмийностите за бързо прехвърляне на товарите от автомобилен на въздушен транспорт и други има важно значение за по-нататъшното повишаване на ролята на въздушния транспорт в рамките на транспортната система.

РАЗВИТИЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Общото икономическо изоставане в развитието на България се отразява и върху въздушния транспорт. Началото на гражданското въздухоплаване е на 29 юни 1947г.с откриването на първата редовна вътрешна линия София-Бургас, а малко по- късно влиза в експлоатация и авиолинията София-Варна. В края на същата година се поставя началото и на международната превозна дейност на въздушния транспорт с влизането в експлоатация на авиолинията Софив-Будапеща.

На 3 ноември 1948г.в Москва е подписана двустранна правителствена спогодба между България и СССР за основаване на ТАБСО (Транспортно авиационно българо-съветско). Незабавно се престпва към строителството на писти и аерогари в София, Варна и Бургас и започва експлоатацията на първите осем самолета АН-2, получени от “Аерофлот”. Наличието на шест самолетни екипажа, както и комплектуването на службите с подходящи специалисти,осигуряват възможност за добро начало в развитието на българската гражданска авиация и постигането на първите положителни експлоатационни резултати от функционирането на въздушния транспорт.

Важен етап в развитието на гражданската авиация, на които нашата страна самостоятелно поема организирането и поемането на въздушния транспорт, е създаването на специялизирано управление към Министерството на транспорта. Характерно за този период е изцяло преимущественото развитие на пътническите превози, чиито обем през 1960г.надхвърля 48млн.пътникилометра. още от самото


Други реферати:
Психология
Акценти в предизборната кампания за президент на САЩ
Аристотел-демокрация
Военният аспект на сигурността
Вреди, съпътстващи демокрацията


Изтегли рефератаВреди, съпътстващи демокрацията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия