Характеристики на бутални неротационни помпи


Лекция: Характеристики на бутални неротационни помпи.1. Моментен теоретичен дебит.

Най-често буталните помпи се задвижват от коляно-мотовилков механизъм (фи­гура 1).


Фиг. 1.


Ко­ляното на вала с радиус r се върти около оста О и пос­редством мото­вилка с дължи­на l движи бута­лото на помпата.

При l >> r крайната дължина на мотовилката може да се пренебрегне и за пътя, изминат от буталото, се получава


(1)


където е ъгълът на завъртане на коляното.

Скоростта на движение на буталото е


(2)

а ускорението му:


(3)


Следователно скоростта на буталото се променя в зависимост от ъгъла по


Други реферати:
Високоскоростни мрежи
Въведение в Windows ХР
Въведение в информатиката
Въведение в модела на програмиране Message Passing (MP)
Въведение в системите


Изтегли рефератаВъведение в системите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия