Хидравличен удар

Хидравличен удар в помпени системи


Хидравличния удар се получава при увеличаване или намаляване на скоростта или промяна на посоката на водата.

Той се проявява като внезапно нарастване на налягането причинено от ударната вълна.

Кинетичната енергия на движението се променя в енергия на налягането.Ударната вълна създадена в тръбите се пренася до достигане на препятствие.След като се отблъсне тя се връща обратно и започва да се колебае докато затихне вследствие съпротивлението в мрежата.

Това е подобно на влак,който пътува в тунел и се удря в стена.

Това може да разруши стената /арматурата/ или да разруши тунела /водопровода/.


Хидравличния удар зависи от 3 компонента:

  1. Характеристиката на ПА;

  2. Характеристиката на водопроводната мрежа;

  3. Начина на управление на мощността.

Изчисленията на този сложен преходен процес е трудна инженерна задача и се решава с помоща на специализирани софтуерни продукти.

При подбора на арматури трябва да се вземе под внимание влиянието им върху хидравличния удар.

Силата на хидравличния удар зависи от:

  1. Промяната в скоростта на флуида.

Очевидно е,че колкото е по-висока скоростта на флуида,толкова по-голямо време е необходимо,за да се намали тя до нула.

От значение за силата на удара е дали влакът ще се движи

с 6 км/ч или с 90 км/ч при достигане до преградата.

Скоростта на вълната във вода е около 1350 м/с.

За грубо изчисление на допълнителното нарастване на налягането вследствие на хидравличния удар трябва да умножим скоростта на водата Х 42 м.

Пример:

Имаме скорост на водата - V0 = 2 м/с

Увеличението на налягането ще е 2 х 42= 84 м.

При по-прецизни изчисления /виж по-долу/ получаваме – 88 м.

  1. Масата на флуида.


Други реферати:
Състоянието на транспорта в България
Транспортен коридор 8
Условия за охлаждане на атмосферата
Познавателно значение на картографския метод
Битието във философията на Новото време


Изтегли рефератаБитието във философията на Новото време - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия