Хидравличен удар

След изпълнение на защитните мероприятия хидравличния удар се замерва отново и се вижда доколко ефективно сме се справили с проблема.

Изводи:

  1. За водопроводи с малък диаметър до Ф300 и ПА,които смучат

най-удачен е метода на бързозатваряща се ОК с тежест и удароубивател.

  1. За по-големите водопроводи,където ПА са залети и няма

смукателен клапан може да се използват бавнозатварящи се ОК и ударогасителни котли.

  1. За ПС където след спиране на ПА се образува вакум –

напорът тръгва надолу след ПС може да се използва байпасна връзка през ОК за попълване с вода на напора.


  1. За малки ПС без голям удар плоските ОК са евтино и

ефективно решение.

  1. Добре е да разполагаме със съвременен софтуерен продукт за

изследване на хидравличния удар,както и дейталогер за заснемането му.


Обекти,които са проблемни по отношение на хидравличния удар към 12.2005 год:

ПС Николово 2;

ПС Смирненски;

ПС Нисово;

ПС Красен 2;

ПС ДЗС 1;

ПС Пиргово;

ПС Баниска;

ПС Чанаджика;

ПС Пет кладенци;

ПС Батин;

ПС Г.Абланово;

ПС Фотуля;

ПС Сеново;

ПС Топчии;


Да се обсъди с районите къде има проблеми с хидравличния удар.


Други реферати:
Контрол и санкции в туризма
Същност на маркетинга
Потребности и интереси на хората от туризъм
Организационни проблеми на туристическата фирма
Устойчив туризъм


Изтегли рефератаУстойчив туризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия