Хидравличен удар

удряне на ОК и изпускане на вода през набивките на СК и помпата също се дължат на удара.


Причини за хидравличен удар:

  1. Пуск на ПА – генерира се високо налягане.

  2. При изключване на ел.захранването има рязка промяна в дебита,което причинява нарастване на налягането в смукателната част и спадане на налягането в нагнетателната част.

Ако при спадане на налягането се достигне до изпаряване на част от флуида - разкъсва се водния поток и може да настъпи тежка авария.

  1. Затваряне или отваряне на СК или ОК за кратко време предизвиква хидравличен удар.

При рязко затваряне на ОК ударът е по-голям.

Пример:Влакова композиция,която се движи със скорост V достига до преграда.В първия момент вагоните се придвижват към локомотива /налягането спада в напора/,а в следващия момент се разпъват /обратната вълна пристигаща за време 2*L/a се връща и удря ОК/.

  1. Неправилна работа или неправилен подбор на арматура за защита срeщу хидравличен удар.

Ако сме преоразмерили удароубивателя и той изпусне повече вода от необходимото,това може да предизвика авария вместо да защити водопровода.Препоръки за избор на защита срещу хидравличен удар са дадени от АWWA – Американската асоциация по водоснабдяване.


Класификация на ОК в зависимост от скоростта на затваряне:

Water distribution systems handbook – Larry Mays 2000 AWWWA


tс време за затваряне

Вид затваряне

Максимално налягане ∆Нmax

Ефект

0

Незабавно

A*V0/g

Силен хидр. удар

<= 2*L/a

Бързо

A*V0/g

Хидравличен удар

> 2*L/a

Постепенно

< A*V0/g

Хидравличен удар

>> 2*L/a

Бавно

<< A*V0/g

Лека промяна


Tc = 2*L/a / с / критично време на водопровода,където:

L / м / дължина на водопровода от точката на изливане до точката на затваряне;

a / м/с / скорост на вълната в тръбата;


Други реферати:
Компютърни мрежи
Класификация на компютрите. Основни устройства на компютрите. Понятие за компютърна система
Работа с интерактивен манипулатор тип мишка. Използване функциите на Mouse драйвер в потребителска програма
ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МРЕЖИ. АРХИТЕКТУРА НА ISO. ПРОТОКОЛИ
Изграждане на CATTV


Изтегли рефератаИзграждане на CATTV - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия