Хидравличен ударвода
Характер на хидравличния удар след обратната клапа на напорния водопровод при аварийно спиране на напрежението.

Рр – Работно налягане;

Нг – геодезична височина;

Тс – критично време,при което се връща обратната вълна


Р

Pp

Hг


Tc t

В първия момент налягането спада.При по-тежки случай може да се достигне до подналягане /вакум/ и разкъсване на водния поток.

Част от водата се изпарява и при обратната вълна се получава още по-разрушителни удари.

За заснемане на хидравличния удар има разработени дейта логери,които замерват на много кратък период налягането и го запомнят във времето.

След това данните се обработват и се визуализират във формата на графика.

Това помага да се оцени размера на хидравличния удар и какви мерки ще са най-удачни за ограничаването му.

Данните от замерванията може да се сравнят с резултатите получени от анализа на хидравличния удар със специализиран софтуерен продукт.


Други реферати:
Публични блага
Публични финанси. Държавен бюджет
Хигиена и болести на окото
Публични финанси
Хим. елементи и съединения в клетката - липиди и въглехидрати


Изтегли рефератаХим. елементи и съединения в клетката - липиди и въглехидрати - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия