Хигиена на атмосферния въздух.

Деница Иванова,ф.№902Хигиена на атмосферния въздух.

Атмосферно замърсяване.Хигиенна характеристика

на атомосферните замърсители.Последици от замърсяването на атмосферния въздух.Хомоналната хигиена изучава влиянието на природните и социални фактори върху здравето на човека в условията на жилищната среда.Въз основа на тези проучвания се разработват хигиенни норми за осигуряване на най-добри условия на живот.От елементите на природната среда за съществуването на човека най-голямо значение има атмосферата.

Атмосфреният въздух включва постоянната газова смес от кислород,азот,въглероден двуокис и инертни газове,както и водни пари,газова смес и примеси от естествен или антропогенен произход.Атмосферата е газовата обвивка на земята.
Азота е с най-голяма концентрация- 78-79℅ ,кислородът-20℅,въглеродния двуокис-0,03-0,04℅ .Концентрацията на останалите газове е по-малка от 1℅.Към постоянните примеси от природен произход главно място заема амонякът.Концентрацията му в населени места е 0,005
mg/за кубичен метър.

При дишането на атмосферния въздух той променя състава си,като в издишания въздух кислородът намалява с до 16℅, а въглеродния двуокис достига до 4,5℅.А водните пари се повишават до 4 пъти.

Издишаният въздух е мъртъв въздух-не съдържа йони.


Други реферати:
Науката и технологията във външната политика
Същност, особености и роля на валутния пазар
Международни договори
Лекции по ТМО
Лекции по статистика-проф. Божидар Русев


Изтегли рефератаЛекции по статистика-проф. Божидар Русев - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия