Химичен елемент-манган

МАНГАН



Номер в периодичната система

25

Протони

25

Електрони

25

Период

4

Група

Валентност

2,3,4,6,7

Степен на окисление

+2;+3;+4;+6;+7

Плътност кг/м3

7440

Температура на топене

1245 Со

tо Кипене

2080 Со

Просто вещество

Метал



Разпространение

Манганът се среща в природата в съединено състояние под формата на минералите пиролузит – МnO2 ; хаусманит – Mn3O4 ; браунит – Мn2O3 ; манганит – [MnO(OH)] и др. Големи находища на манганови руди се намират в Австралия, Южна Америка , Индия и Бразилия.

Освен в минералното царство манган се среща в малки количества и в растителния и в животинския свят, а също и в някой минерални води. Особенно богати на манган са боровинките ,къпините,бобовите култури и цвеклото. В човешкото тяло се съдържа около 10-20 mg манган. Той е съсредоточен най-вече в сърцето, черния дроб и надбъбречните жлези. Влиянието на мангана засяга главно растежа , кръвообразуването и дейноста на половите жлези. Предпазва черния дроб от затлъстяване и намалява холестерола.


Физични своиства

Чистият манган е твърд , блестящ , светлосив , много крехък метал.Стапя се към 1250 Со. На въздуха се покрива при обикновенни условия с тънък пласт от окисди , които му придават розов оттенък.


Химични своиства

Химическата активност в реда Mn-Tc-Re- намалява. При повишение на tо манганът реагира с неметали (без водород) , а с някои метали дава сплави.


Взаимодеиствия на мангана


Не реагира

H2 Mn3O4 ; Mn2O7

O2

X2 MnCl2, MnF2,MnF3

Mn

S MnS , MnS2

N

Mn5N2


Други реферати:
Психология (пищови)
Организационна психология
Възникване, същност и развитие на социологията (пищов)
Социална работа
Социология


Изтегли реферата



Социология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия