Хора с увреждания.

За осигоряване на по-голяма независимост особено значение имат транспортните средства.Необходимо е обществото да ги осигори- радио, tv, преса. Необходимо е да бъдат включени спортни дейности. Трябва всички развлекателни дейности да са достъпни.За социализацията на инвалидите е важно те да бъдат икономически и социално защитени. Трябва да получават социални помощи за покриване на лечението си.

Необходимо е законните права да са защитени. На тези, които не могат да упражняват собственост трябва да се осигори попечителство.Различните нужди се покриват от социалните служби.Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавказа социална интеграция според вида на уврежданията и индивидуалната им потребност.Добавката представлява парични средства.Покрива допълнителните разходи за транспортни услуги, обучение, рехабилитация, балнеолечение, диета, лек. Средства, задоволяване на основни потребности.

Хората с трайни увреждания имат право на целеви помощи и облекчения за :

-покупка и преспособяване на лично моторно средство

- внос на лмс

-преостройство на жилеще

- придружаване на лица с увредено зрение, с затруднения в предвижването

Хората с увреждания не са еднакви.Всеки човек има собствен характер, възпитание.Трябва да бъде третиран като човешко същество.Не трябва да се лишава от индивидуалност в резултат на уврежданията му.


Необходими технически средства от които, се нуждаят са няколко вида. Най- общо те служат за предвижване и подпомаганеежедневните дейности на хората с увреждания.Тези помощни средства могат да бъдат използвани да края на живота им или за временен период.

Индивидуални колички- подпомагат предвижването на лицата, които ги ползват

-Рингова индивидуална количка- за лица с много тежки увреждания, които трябва да изкарват дълго време на


Други реферати:
Религията като социален феномен
Особености за формиране на Аз-концепцията
Основни проблеми на съвременния свят
Интимни отношения
Символиката при бижутата


Изтегли рефератаСимволиката при бижутата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия