Хотел Сандански

Презентация на „Интерхотел-Сандански-България”АД


Правен статут

Интерхотел-Сандански-България” АД – Сандански е един от най-големите балнеоложки хотели не само в страната, но и в Югоизточна Европа. Дружеството е регистрирано с решение номер 130 от 17.01.2000г. на БОС по ФД номер 72 от 2000г. вписано в регистъра на търговските дружества под номер 13 том 1, стр.60 ЕФН 0100000722. Към 30.06.2005г. дружеството е с основен капитал 1 305 000 лева, разпределен в 1 305 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една.


Фирмата е с адрес на регистрация, както следва:

Адрес: град Сандански

Седалище: град Сандански

Регистрация: От месец януари 2000г. дружеството е регистрирано с основен капитал 1 291 589 лева и е вписано в регистъра за търговски дружества под номер 13, том1, страница 60.

Пререгистрация: със съдебно решение номер 3125/ 27.07.2000г. капиталът на дружеството се увеличава от 1 291 589 на 1 300 000 лева. Със съдебно решение номер 2264 от 11.07.2001г. капиталът на дружеството се увеличава от 1 300 000 на 1 305 000лева.


Дружеството се управлява от Съвет на директорите в четиричленен състав

Предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, продажба на стоки от внос и местно производство, външно икономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, и други видове услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, не забранена от закона.
Други реферати:
Видове причастия
Десет полезни правила при водене на дискусия
Залог. Причастие. Деепричастие
Как се пише есе
Как се пише резюме


Изтегли рефератаКак се пише резюме - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия