Христо Ботев-гениален поет и борец за свобода

          Христо Ботев - гениален поет и борец за свобода
                   Ако се беше родил в някоя европейска страна и пишеше на френски, немски или английски, той със сигурност щеше да има друга съдба - световно известен поет, признат в цял свят, почитан и уважаван! Но съдбата му определя  друг житейски път - да се роди в поробена България, която пети век продължава да стене под гнета на османските турци. И никои не подозира, че в оня студен зимен ден - 6 януари 1848г. (стар стил 25 декември 1847г.), синът, които се ражда на Ботьо и Иванка Ботеви в подбалканското градче Калофер, ще осъзнае не само своята цел в живота  - да излезе на борба със стихиите, т.е. с поробителите , за да  се включи в борбата за  свободата на милото си отечество, но ще напише изключителни по сила  на внушението и  въздействието стихове, които и до днес оставацъхранени в ума и сърцето на българина, за да му напомнят заветите на великия поет-революционер - силно да люби и мрази, да милее за род и родина и ако трябва, да бъде готов да даде живота си за майка България. Дори само да беше написал лиричните си творби, Ботев пак би останал в затния фонд на българската л-ра. Но наред с тях той създава и страстна публицистика, която би могла да служи за образец  и на дншната журналистика. В статиите и фейлетоните си, които отпечатва в издадените от него самия вестници "Дума на българските емигранти"", "Будилник", "Знаме", както и в тези на Любен Каравелов - "Свобода" и "Независимост", Ботев наистина доказва, че има не само невероятно перо на писател, но и много богата обща култура, която му позволява да привежда примери от световната история или от своето съвремие, като прави точни паралели с българската действителност.
                    И този невероятен талант, които ражда поробена  България, организира чета, за да подмогне избухналото Априлско бустание. Но и тук Ботев е ненадминат талант - организацията по преминаването на река Дунав е осъществена по най-блестящ начин. Българските революционери, тръгнали да се бият за свободата на измъчената си родина, са истински левенти, така, както поетът ги е виждал в съзнанието си, докато е писал стихотворението "На прощаване": "лични юнаци, /с левове златни на чело, / с иглянки и пушки на рамо, / и с саби-змии на кръстът." Респектът, които войводата предизвиква  у австрийския  kapitan на кораба "Радецки" - Енгледер, е голям и той наистина се отнася с подобаващо снимание и уважение към тези храбри мъже, тръгнали на явна гибел, но решени да се бият до последния си дъх в името на свободата.
                     И до днес не се знае чий е бил куршумът, проницал Ботев във Врачанския Балкан - български или вражески. Пред очите на своите четници войводата издъхва, без да може да се сбогува с тях да им даде последните си направления. Но той отдавна им е оставил своя завет: " силно да любият и мразят (...) и дето срещнат душманин,/ с куршум да го поздравят,/ а пък със сабя помилват."
                      Ботев завършва своята раносметка, оставяйки посланията си на поколенията, и бърза натам, където ще се изпълни неговата олитва, ще се случи това, което  пророческият му поглед е видял и което ейнствено е достойно за величиято на неговата личност и за неговия гении!
 


Други реферати:
Източници на туристическата правна уредба
Екскурзия до Рилския манастир
Екскурзия в Албания
Защита на производствен летен стаж в Happy
Езерни курорти в Унгария


Изтегли рефератаЕзерни курорти в Унгария - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия