Христо Ботев-Майце си

Майце си ”
С елегията „Майце си” Христо Ботев поставя началото на гениалното си творчество.Стихотворението е нописано в Одеса и излиза през 1867г. Във вестник „Гайда”.Първото отпечатано Ботево стихотворение е на пръв поглед отглас на една типична за възрожденската ни поезия тема-персонифициране на образа на родината в този на страдащата майка.Този символ,дошъл в нашата литература още в началото на века от чужди образци, получава широко разпространение през 60те и 70те години и това съвсем не е случайно.Намесват се различни фактори, проблемни за времето,както естетически и психологически, така и социални.От една страна няма по-подходящ образ за сравнение на родината от този на българската майка мъченица.От друга страна мъката на прокудените синове на майка България по родината естествено се слива с тъгата по забравената майчина ласка.Така смисълът на двете понятия се преливаи прераства в едно цяло,обгръщащо и разкриващо основните проблемии тенденции характерни за Възрождението.

Първото стихотворение на Ботев не просто маркира, то разгръща и разрешава проблеми, които са стойностни за нацията и за отделната личност и заедно с това емблематични за цяллото му творчество.В тези си домогвания стихотворението разчита на отработени в древността модели,чиито съзнавани или несъзнавани механизми структурират поетичното послание и дават перспектива на прочита.”Майце си” е незряла Ботева творба,която в контекста на литературната му система има стойност на теза,защото съдържа ключови образи,които в рамките на цялото му творчество се обогатяват и развиват.В този смисъл творбата на Ботев е със стойност на худ.рамка.В елегията „Майце си” авторът разкрива същността на човека като показва неговия душевен свят изпълнен с болка и тъга по родината,родния дом,семейството,близките и приятелите.Тук той е самотен и изолиран от всичко и всеки.Затова търси утеха и подкрепа в семейството си и най-вече в своята скъпа майка.

Още в първото Ботево стихотворение „Майце си” е заложена една тенденция,която остава присъща за цялото му творчество-автобиографизмът.Той произтича от дълбоката преживяност на всичко,което авторът пише,от неразчленимостта на личното и поетическото, от съзнанието,че словесното творчество е само една от изявите на борбата за по-достойно битие.Стихотворението е нописано в Одеса и ясно отразява тягасното положение,в което се е намирал Ботев в Русия,отхвърлен,изолиран и самотен,скитащ се в търсене на щастието.

Заглавието на творбата звучи катопосвещение,а употребената архаична форма „на майка си” създава очакване за признателност пред майката и звучи като изповед,изразяваща потребността на лир.Аз от близост.В контекста на другите творби заглавието се разчита и като обръщение и към образа на майката и набелязва жанровата спицифика на текста-елегия в изповедна форма.

Осъществяването на „Майце си” като изповед допринася за още по-пълната идентичност на автор и лир.гирой,защото едва ли има по-личен и съкровен изказ от изповедта.Внея суетата и маските се загърбват и човек остава само с най-святото.

Още в първите два стиха на творбата ясно личи драмата на сина,напуснал вътрешното,своето,родовото пространство,излязъл на пътя сред чуждото връждебно обкръжение,изпълнен с носталгия към дома и страдащ поради своята обреченост на самотата.Лир.субект не е удовлетворен от стойностите,които този път му предлага,но и не успява да назове причините за своето страдание и това засилва болката му. Ето защо „блудният син” се лутав един чужд свят без дух.опори и ориентири,а прозрението за това го обрича на отчаяние.

Образът на майката е въведен в самота начало,като героят се обръща към нея с въпрос,търсейки отчаяно обяснение за своето страдание.Задаваните риторични въпроси „Ти ли си,мале,тъй жално пела/ти ли си мене три годин клела”създават усещане за обърканост и отчаяние у героя,а мнимият диалог с майката е вътрешен диалог на героя със себе си,който


Други реферати:
Обща характеристика на радиотехническите комуникационни системи
Мястото, в което искам да работя
Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло
Резбоформиране посредством резбовалцоващ метчик
Изследване на регистри


Изтегли рефератаИзследване на регистри - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия