Идентичност и личност

Идентичност и личност


Способността на човека да преодолява обстоятелствата на средата и на обществото е признак за социална и психологическа зрялост на субекта и неговата активна адаптивност.

Същност на тази зрялост е самосъзнанието,което се разкрива в АЗ-образа.

Усещането за личностна идентичност е факт,който показва,че тази личност осъзнава приемствеността и непрекъснатоста на собственото си съществуване,независимо от измененията,които настъпват в организма и в социалната среда.

Идентичността е непрекъснат стремеж за реализация на човешкия потенциал.Заедно с удовлетворяването на първичните си нужди,хората се нуждаят и от интеграция на жизнения си опит.

Формирането на целостта на личността т.нар. его-идентичност се осъществява в продължение на целия живот на човека,създава се чувство на устойчивост и непрекъснатост на неговото АЗ.

Ериксън подчертава,че АЗ-ът е жизнената сила с която индивида осъществява връзката си със обкръжаващият го свят.

АЗ-образът е резултат от развитието на тази идентичност.Идентичността е в центъра на индивидуалността.Постигането на идентичноста е чувство,че човек съществува,че той е цялостен АЗ,че едновременно е свързан и същевременно се различава от другите.

Постиженията и съхраняването на идентичността е смисълът на жизнения път на човека и успешното преодоляване на кризите на живота , гарантират формирането на здрава психо-социална идентичност.

Личностната идентичност е процес на непрекъснато конструиране,тъй като АЗ-ът е изменчив и човек преминава по необходимост,през кризи на идентичността.Независимо от промените външни или вътрешни,потребноста на индивидите да развият и да запазят своето АЗ,

е една от най-силните мотиваций в човешкото поведение.

Осъзнаването на своята индивидуалност и единственост се постига чрез разглеждане и оценка на АЗ-а в настоящето,в миналото и в бъдещето.Невъзможноста да се контролира миналото,настоящето и бъдещето може да доведе до деперсонализация на личността изразено с различни прояви-амнезия,хистерия,депресия и други психологични разстройства.

Предпоставка за развитието на целоста на АЗ-а е субекта да възприема бъдещето си на базата на своето минало и настояще,също така субекта да е уверен в личните си действия,а не на случайните такива в постигането на целите ,които си е поставил в живота.

Идентичността е личностна,субективна,но едновременно с това тя е и социална,обективна.Личностна ,защото е локализирана в субективния


Други реферати:
Николай Лилиев-Лирическият герой между светлината и тъмата
Емилиян Станев-Крадецът на праскови
Войната и ценностите на човешкия свят в разказа Последна радост
Духовната сила на българката
Зимни вечери


Изтегли рефератаЗимни вечери - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия