Идентификация на социалния работник и социалната работа

Тема 5 : Индификация на социалния работник и СР

Като помощна професия СР се характеризира със следните подцели:

*създаване на условия за реализиране на социална сигурност и защита на хората

*увеличаване степента на самостоятелност на клиента, неговата способност да контролира своя живот и по-ефективно да решава социалните си проблеми.

*създаване на условия, при които клиентите в максимална степен да получат предвиденото от закона

*адаптация и реализация на хората, групите; интеграция и реинтеграция

*създаване на условия, при които хората независимо от неравностойното си положение, съхранявайки чувството за собствено достойнство, да получат съответната социална подкрепа

*постигане на резултати, които позволяват на клиента сам да се справя с възникващите проблеми. Изграждане на самостоятелност у клиента. Помощ за самопомощ.

Полета за реализиране професионалната дейност на социалния работник: Социалният


Други реферати:
За Австралия
Русе-административен център
Република Словения
Праисторически животни-Динозаври
Родопи-релеф,разположение


Изтегли рефератаРодопи-релеф,разположение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия