Идеята за Балканска федерация през възраждането

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ. ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ИСТОРИЯБАКАЛАВЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА:
ПРИНОС КЪМ ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СВЪРЗАН С ИДЕЯТА ЗА БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕЗ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ.


Дипломант: Научен ръководител:

Доц ..............................

Фак.

Форма на обучение:

Редовно

Други реферати:
Придвижване на отделните видове първични счетоводни документи
Организация, методология и методика на отчитане дейността на предпиятието на ЕТ при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Сравнителен анализ на общоприетите счетоводни принципи на САЩ и МСС
Финансов отчет
Организационна структура на управление на предприятието


Изтегли рефератаОрганизационна структура на управление на предприятието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия