Икономическото развитие на света по време на индустриалния преврат до 1871 г.

Индустриалният преврат през XVIII - XIX в. е интересен период в икономическото развитие на света и има важно значение в световен мащаб. За това избрах на кратко да разгледам прогреса на по-развитите страни в Европа – Англия, Франция, Германия, промените по това време в българските земи, както и в САЩ.


Според проф. Любен Беров дефиницията за този период е, че индустриалният преврат е “рожба на противоречието между историческата потребност от рязко увеличаване на промишленото производство и ограничените възможности на капиталистическата манифактура”. В резултат от нея се постига значително увеличение на производителността в промишлеността. Прилагането на ръчната техника води до редица недостатъци, свързани с ангажирането на многобройна и обучена работна сила, по-големи помещения и т.н.

В основата на механизацията на памукотекстилното тъкачество е Роберт Кей, който през XVIII в. изработва “летяща совалка”, която увеличава производителността на труда няколко пъти. След неговото изобретение следва откриването и на предачната машина, тъкаческия стан, машина за механично разчепкване на памука и др.

В някои отрасли, манифактурата води до рязко поевтиняване на продукцията. Също съществен проблем е енергичния проблем. Той води до изобретяването и патентоването на парната машина през 1784г. от Джеймс Уат. Направата на машината изисква много метал, което довежда до увеличаване на производството в металургията. Търси се алтернативно гориво за задвижване на новото изобретение. Други открития по време на индустриалния преврат са пещите за подлингуване, в които от чугун се получава стомана, първият параход, строителство на кораби с платна. Следват и редица промени в сферата на транспорта - изграждат се пътища, първият локомотив, построен от Джордж Стефанисон през 1829г.

По време на манифактурата има сериозни промени в буржоазията, разпространява се “грюндерството” в развитите страни. Както проф. Любен Беров споменава този период “се отличава и с началната тенденция към концентрация на индустриалния капитал като резултат от конкуренцията и от развитието на техниката” и според него също “индустриалният преврат дал дълбоко отражение върху цялото обществено развитие”.

Промените в макроикономически план се виждат от едно изследване за Англия проведено през периодите 1793-1815г. и 1816-1847г., които са представени в таблицата1


 

 1793-1815

 1816-1847

Средногодишно нарастване на БНП

2,5 %

3,5%

Средногодиншно нарастване на населението

1,5%

1,4%

Средногодишно нарастване на продукцията на тежката индустрия

2,3%

4,3%

Средногодишно нарастване на продукцията на леката индустрия

1,9%

3,2%

Средногодишно нарастване на износа

3,8%

3,8%

Средногодишно нарастване на рентабилна работна заплата

- 0,5%

0.7%


 
Развитието на световната търговия в капиталистическите държави води до ускорен ръст на интернационалния стокообмен. Ролята на международната търговия за изравняването на цените в отделните страни се засилва много. Търговията все повече се


1 - Беров, Л. Стопанска история, Изд. Отворено общество,С., 1996, с.261-332 / ІV глава


Други реферати:
Съвременни пари
Пищови по корпоративни финанси
Същност на вътрешния банков контрол
Произход и функции на парите
Сфера на приложение на ФА


Изтегли рефератаСфера на приложение на ФА - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия