Икономика на предприятието - Емил Николов

Икономика на предприятието – Емил Николов

Титуляр доц.д-р Любчо Варамезов – 2 контролни(тестове ) и доклад(от конспекта) + конспект (18 въпроса); една изпита задача; сборник; без учебник;

Доклад – Ценообразуване –същност и методи(14) – 24.11.08 г.; 12-14 шрифт и да е подравнено; поне 3 л-рни източника;с увод изложение и заключение; 27,10 или на 3,11 първото контролно; 2-то на 1,12;Лекции №1

Предприятието и неговата среда


Предприятието е структорното звено на националната икономика. Предприятието е стопанска еденица, която произвежда и реализира стоки и услуги (блага) с цел генериране на печалба. Мотива печалба различава домакинствата от предприятията.

Всяко Предприятие е формална организация, но не всяка формална организация е предприятие (пр. църквата).

 • Фирмата е етикета, наименование, в неговите рамки имаме 2-3 Предприятия.

 • Предприятия са: заводи, автомивка, салон за красота

 • Видове: Микропредприятия (10д.); малки(50души); средни (250 д.) Предприятия

Мобилен означава, нещо което лесно , бързо и с малко ресурси може да се премести


Предприятието като производна с/ма :

 • Изкуствена (създадена от човека)

 • Отворена с/ма

 • Реална с/ма

 • Вероятностна с/ма, не може точно да се определи неговото поведение във времето

 • Динамична с/ма, т.като променя своето състояние във времето, под въздействие на околната среда, като съвкупност

 • Социална с/ма, работи с намесата на човека

 • Самостоятелна с/ма, няма кой да и налага какви решения да взема

 • Сложна с/ма, има многоаспектна дейност

 • Саморегулираща и саморазвиваща се с/ма


Предприятието се изменя под въздействието на околната среда. Средата на Предприятието най-общо е съвкупността от фактори и елементи намиращи се извън него и влияещи за неговото развитие. В зависимост от х-ра на неговото въздействие може да се формират фактори на Макро средата и микро средата. ІІ гр. фактори, влияят пряко и индиретно в/у Предприятието, то Предприятието не може да ги избира , да им въздеиства, трябва да се съобразява с тях. Факторите на Макро средата са няколко подгрупи политикоправни фатори:

 • икономическите фактори, влияния и процеси резолтират в редица параметри, като БВП, спестявания и покупателна способност на населението, цени, данъци, такси, акцизи, мита, инфлация, лихвен процент, валутен курс (в зависимост дали са износители с национални ресурси и т.н.)


Други реферати:
Една невъзможна любов по време на война
Жана Д`арк
За урбанистичните фобии в поезията на Никола Вапцаров
Заточеници-Яворов
6 април-Успение на Св. Методий Славянобългарски архиепископ на Панония


Изтегли реферата6 април-Успение на Св. Методий Славянобългарски архиепископ на Панония - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия