Икономика на публичния сектор

ангажира с оценка. Нормативната икономическа теория се занимава с ценностни оценки и съждения относно това, което би трябвало да бъде в икономически контекст.

3. Основен икономически проблем

Хората изпитват множество желания и потребности - глад, жажда, потребност от безопасност, приятелство, любов, уважение от страна на околните, развитие и реализация на личността и пр. Икономическите потребности са желания за придобиване и използване на стоки и услуги. С оглед стремежа към пълно задоволяване на съществуващите потребности и разкриването на нови, удовлетворяването на потребностите води до тяхното нарастване. Средство за задоволяване на човешките потребности са благата. Ресурсите, с които разполагат отделните стопански субекти и цялото общество за създаване на блага са ограничени към определен момент от времето. Природните богатства, работната сила, управленските умения, съоръженията, техническите знания и иновации, които са необходими за производство на блага са недостатъчни предвид съществуващите потребности. Така за разлика от потребностите, средствата, които са на разположение за тяхното удовлетворяване са недостатъчни. Всички индивиди, организации и цялото общество се изправят пред общия икономически проблем за недостига: потребностите са неограничени, ресурсите - недостатъчни. Ако обществото желае да увеличи производството на автомобили например, ще се намали неговият достъп до по-чист въздух. Отделният индивид също не може да има всичко, от което се нуждае - когато изборът на повече работа води до ограничаване на възможността му да почива, всеки индивид се изправя пред икономически проблем. Изборът на нещо, за сметка на друго, съпоставянето на алтернативи е неразривна част от икономическата система.

  • Ограничеността на ресурсите, която се проявява в липсата на баланс между потребностите на хората и средствата за тяхното удовлетворяване е основен икономически проблем, известен като проблем за недостига, или оскъдността.

Ограничеността на ресурсите налага необходимостта от избор при тяхното прилагане. Сърцевина на икономическия проблем е разпределението на ограничените ресурси между съществуващите алтернативи за тяхното използване.

Благата са средство за задоволяване на потребностите. Ако благата могат да се използват свободно, без това да намалява достъпа до тях на когото и да е, те са


Други реферати:
Процес на интернационализация и глобализация
Фактори за структурни изменения на международните финансови пазари
Универсални международни организации
Техники на преговаряне
Финансиране на международната търговия


Изтегли рефератаФинансиране на международната търговия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия