Икономика на публичния сектор

милиарди години. Не стои по същия начин въпросът с минералите, нефта, природния газ, чиито запаси са ограничени. За да бъдат устойчиви икономиката и околната среда, настоящото потребление на ресурсите, което служи за задоволяване на потребностите, не бива да намалява потенциала на икономиката и околната среда за производство на стоки и услуги в бъдеще.

Труд, или съвкупността от физическите и умствени способности, прилагани от човека в стопанската дейност. Способността на една икономика да произвежда блага се определя от количеството на работната ръка, нейното образование, квалификация, умения и мотивираност за труд.

Капитал - ресурс създаден от човека. Капитал са създадените от човека средства за генериране на други блага, като инструменти, машини, оборудване, транспортни средства, производствени сгради. Този фактор има “вторичен” характер, доколкото преди да бъде въвлечен в производствена употреба трябва да бъде създаден.

Предприемачество, което е способността за организиране и планиране на производството и таланта да се развиват нови продукти и процеси. Предприемачът е новатор, чиято дейност е свързана с поемането на риск.

Процесът на използване на способностите на труда и другите ресурси за производство на блага е самият производствен процес. Резултатът от него е продукт - стока, или услуга. Можем да представим производството като една система, на чиито вход постъпват производствените фактори. В резултат на процеса на взаимодействие на факторите, на изхода на системата се получават стоките и услугите, предназначени да задоволяват потребностите.

2. Алтернативни разходи

Ограничеността на ресурсите е в основата на избора. Ако ресурсите не бяха оскъдни бихме имали всичко, което желаем. След като притежаването на всяко желано нещо не е възможно, налага се избор - какво да бъде избрано и какво пренебрегнато. Необходимостта да се откажем от нещо, за да притежаваме друго, означава, че изборът е свързан с определени разходи. Разходите, които възникват във връзка с избора на едно благо пред друго са ценността на алтернативната възможност, която остава нереализирана.


Други реферати:
Шарл Перо-биография и творчество
Героите в романа Дядо Горио от Оноре дьо Балзак
Немско Просвещение
Рицарски романи
Критически реализъм във Франция. Балзак


Изтегли рефератаКритически реализъм във Франция. Балзак - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия