Илиада-Каква е ролята на мирно-временното изображение в шеста песен

Каква е ролята на мирно – временното изображение в шеста песен ?В епическата поема "Илиада" Омир засяга вечната тема за войната и нейното място в човешкия свят. В шеста песен писателя описва срещата между Хктор и Андромаха, които поне за миг оспяват да се отделят от суровата реалност на войната. Така се дава израз и на философията на древния грък за редуването на мирно – временното , военно – временното.

В шеста песен ние за първи път виждаме прощаването на двама съпрузи, свързани от една истинска и чиста любов. Но тази любов е трудно да оцелее понеже войната в Омировия свят е житейска реалност. Тя разграничава различните герои като им придава индивидуалност, изобразена чрез техните действия и поведение. Чрез протичането на сюжетната линия “ Илиада “ сама пробужда у аудиторията че не гневът и враждата трябва да са определящи категории в човшките взаимоотношения.По този начин Омир извежда темата за помирението . Тя е показана още с помирението между Ахил и Агамемнон, също така и в срещата на Ахил и Праим.Така при финализирането на поемата за Троянската война се достига до идеята за смиреието. И макар и временно има мир между ахейци и троянци. Но въпреки всичко мисълта за близаката смърт терзае Хектор и Андромаха, понеже войната и мирът се несъвместими.

В шеста песен е разкрита една от най-човечните сцени в “ Илиада” – срещата раздяла между Хектор и Андромаха. Щастието на обикновените човешки радости се оказва непознато за двамата влюбени. Героят на Троя е смел воин, спечелил е много битки, но твърде малко са били миговете му на лично щастие, радостите на мирния живот са непознати за него. В мигове на примирие духът му сякаш отново е в боя. По този начин Хектор и Андромаха немогат да бъдат наистина заедно макар да са един до друг.

Двамата се срещат при Скейските порти, откъдето хектор трябва да излезе на бойното поле. Тяхната среща нетрае дълго, но е достатъчна за да се види ситинската, чиста същност на героите. В семейната сцена на двамата съпрузи Омир въвежда за пръв път темата за мирния живот. Живот така желан и от двамата. Но времето, в което са живеели не е позволявало и на двамата да бъдат егоисти. На първо място винаги е стояла родината, след това колектива и накрая отделната личност.
Когато двамата разговарят не става дума само засантименталност. Хектор се опитва да говори за бедещето, което няма да го има ако войната не бъде спечелена. Той говори за съдбата на троянците, неговата както и на неговата любима. Повечето питания остават без отговор в прощалния разговор между съпрузите. Те оспяват да намерят духовната опора, за да будат силни. Тази опора е в традиционото чувство за дулг – семеен, родителски, и върховния дълг на Хектор да защити родната Троя.

Хектор мечтае за величие на сина си и народа си. Това го кара за миг да забрави войната. Към нея го връща усмивката през сълзи на Андромаха. Двамата стигат до мисълта, че не може да съществува семейно щастие без мир в родината. Каквато съдба има Троя, такава ще имат и те. Примирен, Хектор дава кураж на Андромаха да понесе съдбата, решена вече от боговете. Щом не може да избяга от съдбата си човек трябва да следва дълга си. Така омировата поема изказва горчивата истина как би било по – добре да приключи войната – с мир и съгласие, за да свършат страданията на хората които вече толкова време страдат поради “хлапашката” постъпка Парис. Затова възможното, но исторически неусъществило се помиряване между враговете излъчва посланието за


Други реферати:
Обобщение по математика за 7 клас
Отсечка, триъгълник
План-конспект на урок по математика за I клас (Урок № 40)
Квадратни уравнения, ирационални неравенства-равенства модулни равенства-неравенства показателни уравенения тригонометрични уравнения, неравенства, функции, редици
Координантни системи и графики на функции


Изтегли рефератаКоординантни системи и графики на функции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия