Империята на Александър Македонски

  1. Разкажете за тракийската цивилизация


Начело на държавата стоял цар, които бил главнокомандващ и жрец. Владетелят взимал важни решения с помощта на съвета на висшите аристократи. От тях се избирали парадинасти.

Владетелят бил заобиколен от доверени лица (царски хора).

Благородниците се отдавали на изкуството на войната и лова, устройвали пиршества и религиозни празници, взимали данъци от подвластни села. Тракийският народ се състоял от осн. земеделци, животновъди и занаятчии. Те се управлявали от старейшини и били данъкоплатци на царете. Насилствено подчиняващите траки били превръщани в роби и работели в рудници.


Б) Създаването на одринското царство

В хода на персийското нашествие от края на VI и началото на 5 век пр. Хр. Цар Терес обединил одрисите по течението на Тунджа и Марица.


В) религия на древните траки

Залмоксис е бил духовният учител по безсмъртие. Той научил траките на въздържания от месна храна и упражнения на тялото и духа. Показвал им също начините за обезсмъртяване с помощта на тайни посветителни обреди (мистерии). Те вярвали че царете произлизат от Бог, подобен на елинският Хермес. Те вярвали в безсмъртието.


Г) съкровища и гробници

Най-богатото съкровище било от с. Вълчитрън, Плевенско. Намерени са също и Панагюрското златно съкровище. Също и съкровището от Луковит и съкровището от Борово.


  1. Империята на Александър Македонски

За десет години той покорил света със силата на оръжието и нямал време да управлява пълноценно. Целта му била да създаде един народ. Империята му била много голяма и достигала до Индия. Той сключил мир с трибалите, наказал бунтовниците в Тива.


А) личността му

356-323 пр. Хр.

Според легендата по бащина линия произлиза от Херакъл, а по майчина- от героя Неоптолем.


Б) Създаване на империята Избавлението дошло от едно царство, образувано на север от Елада, през 7 век пр. Хр.-Македония.

Държавата се укрепила при Филип 2 Македонски.


В) елинистическата култура

Резиденциите на елинистическите владетели процъфтели като културни средища. Владетелите се надпреварвали да строят пристанища и корабостроителници.

Храмовете и театрите били украсени със статуи.

Имало разкошни царски дворци и паркове за отмора. Даровити творци създали шедьоври на архитектурата и изкуството.  1. Речник

Парадинаст- наместник на царя в пограничните области

Хетайр- титла на знатни македонци, които съставяли конницата и били членове на Съвета на хетайрите

Илири-индоевропейски народ, живял през античността

Коринтски съюз-събрание на всички големи елински полиси, провеждано край Корин, за вземане на решения при военна заплаха


Други реферати:
Фотоволтаици
Тестомесачни машини
Спирометрия
Складове за натрупани товари
Система за контрол на поведението на скален масив


Изтегли рефератаСистема за контрол на поведението на скален масив - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия