Индустриални продуценти на ензими

Литературен обзор


Ензимите са важен клас глобуларни белтъци с биологичен произход, които функционират като билогични катализатори. Най-отличителната черта на ензимите в каталитичната им функция е тяхната специфичност и избирателна способност - всеки ензим катализира специфична реакция, включвайки специфичен субстрат. Друга важна особеност на ензимите е силната им чуствителност към условията, при които действат - те са функционално активни само при определени стойности на рН, температура и присъствие на определени инхибиращи фактори. Важна особеност на ензимите е че изпълняват каталитичната си функция в много малки количества. (Bauer, 1995)

Ензимите намират приложение в различни сфери на човешката дейност, което налага тяхното промишлено производство. Най-голям процент от промишлено произвежданите ензими се пада на тези, които се прилагат в перилните препарати - 36% и текстилната промишленост - 26%. Част от ензимите се използват като добавка в храната на животните, в преработката на скорбялата, в хранителната промишленост, при обработка на кожа и други (фиг. 1) (Hamilton et al., 1988).


Фиг. 1: Сфери на приложение на промишлено произвежданите ензими

Един от най–широко използваните и на второ място по производство след протеазата ензими е ензима α–амилаза. Той е първият и индустриално произведен ензим, който се характеризира с фунгициден произход, през 1894 г (Fogarty, 1983). Използван е като лекарствено средство при лечение на


Други реферати:
За иконите и тяхното почитане
Обичаи при завръщането на майката и новороденото от родилния дом
Християнството
Славянска религия-възникване и развитие
Символика на християнския храм


Изтегли рефератаСимволика на християнския храм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия