Инфекциозна мононуклеоза

Инфекциозна мононуклеоза
На латински език: Mononucleosis infectiosa.
На английски език: Infectious mononucleosis, Kissing disease, Mono.

Синоними: Жлезиста треска.

Определение: Инфекциозната мононуклеоза е инфекциозно заболяване с вирусна етиология, протичащо с фебрилитет, хиперплазия на лимфната тъкан и характерни промени в левкограмата. 

Етиология: Причинява се от вируса на Epstein-Barr (EBV), който принадлежи към семейство Herpesviridae и се нарича още - Human herpes virus 4 (HHV-4). Представлява ДНК-вирус. Притежава редица антигени – ранен антиген (ЕА), вирусен капсиден антиген (VCA), нуклеарен антиген (NA). EBV не е устойчив в околната среда.

Епидемиология: Инфекциозната мононуклеоза се среща най-често в юношеска и младежка възраст – между 14 и 24 години. Основният механизъм на заразяване е въздушно-капковият, чрез инфектирана слюнка, затова заболяването е известно още като “болест на целувката”. EBV може да се предава и чрез преливане на кръв, кръвни продукти и др.  Чрез серологични изследвания е доказано, че около 90 % от хората в Европа са имали контакт с вируса и са негови здрави носители.

Патагенеза: EBV прониква през епитела на орофаринкса и се размножава в лимфоидната тъкан. Чрез специфичен рецептор EBV се залавя за В-лимфоцитите и предизвиква пролиферативна трансформация на В-лимфоцитите. Срещу трансформираните В-лимфоцити реагират Т-лимфоцити, които подтискат пролиферацията на В-клетките и така заболяването се самоограничава. Малка остатъчна популация от оцелели В-лимфоцити може да стане причина за доживотно персистиране на вируса.

Имуногенеза: Чрез серологични тестове се откриват антитела към нуклеарния антиген (NA), към ранните антигени (ЕА) и към вирусния капсиден антиген (VCA). При първите симптоми на болестта се появяват IgM към EA и към VCA. Нараства и титърът на IgG към двата антигена. IgM антителата къв VCA имат диагностична стойност за заболяването. Те изчезват няколко месеца след оздравяване. В оздравителната фаза антителата към NA започват да се покачват и персистират в продължение на години.
При 90 % от болните се установяват хетерофилни антитела. Те аглутинират овнешки или конски еритроцити, което се доказва чрез реакцията на Paul-Bunell. Хетерофилните антитела остават до 1 година след боледуване.
За инфекзиозна мононуклеоза са характерни атипични лимфоцити в периферната кръв, които представляват CD8 и CD4 Т-лимфоцити, а не вирусно инфектирани В-лимфоцити.


Други реферати:
Анализ и контрол на риска
Анализ на състоянието на земите и почвите в страната
SWOT анализ на професионална гимназия
Анализ на продукта NIVEA
Анализ на информацията от маркетинговите изследвания


Изтегли рефератаАнализ на информацията от маркетинговите изследвания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия