Инфлацията в България по време на икономическа криза

Инфлацията в България по време на икономическа криза”

(есе)


специалност: счетоводство и контрол

Ще започна своето есе, като обясня какво е инфлацията, видовете инфлация, фактори които я формират, подходи за борба срещу нея, последици и начините по които влияе върху икономиката и достигна до момента в който тя засяга и България.


Инфлацията е процес при който се повишава общото равнище на цените на стоки и услуги, поради прекомерното увеличение на количеството на парите в обръщение, несъобразено с реалните нужди на стоковото обръщение, в следствие парите се обезценяват и губят своята покупателна сила. За да се разбере процеса трябва да се обясни и понятието ценово равнище. Ценово равнище е средно претеглената цена на стоките и услугите, произведени в икономиката. Негови показатели са: индекса на потребителските цени, индекса на цените на едро и имплицитния дефлатор на брутния продукт. Темпът на инфлацията обикновено се изчислява чрез индекса на потребителските цени за определен период въз основа на “кошница” от най-употребяваните стоки и услуги през някоя базисна година, като потребителската “кошница” може да обхваща и вносни стоки, а количеството в нея по време на двата периода е едно и също. Подобен е индексът на цените на едро. Тук кошницата включва първични суровини, горива, полуфабрикати, крайни блага и машини и се изчислява аналогично на индекса на цените от потребителската кошница.

Всяка инфлация достига момент в който независимо от увеличението на доходите на хората, те купуват по-малки блага в


Други реферати:
Наблюдаване и изследване на спектри
Атомната бомба-същност
Елементи на акустичните изследвания на българската народна музика в обучението по физика
Светлината в практиката
Подемните машини на древността


Изтегли рефератаПодемните машини на древността - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия