Инфлацията в България

Курсова работа

на тема:

Инфлацията в България като основен проблем за присъединяването ни към евро зоната1. Увод

2. Инфлация- същност и видове

3. Фактори влияещи върху инфлацията

4. Подходи за обяснение на инфлацията

5. Критерии от Маастрихт за присъединяване към евро зоната

6. Ползи и разходи от прилагането на парична интеграция

7. Основни цели на Евросистемата

8. Ползи от въвеждане на единна валута- евро

9. Обобщение

УНСС- гр. Хасково

факултет: Общоикономически

специалност: Икономика

  1. Увод- Интегрирането на икономиките на страните в рамките на ЕС неизбежно води до координиране на паричната и валутната политика.От създаването си ЕС приема принципите на отворената икономика: свободно движение на стоки, на услуги, на капитали, на хора, на основата на които се развива Единният вътрешен пазар.


Други реферати:
Човекът и войната
Природата не търпи лъжи (Томас Карпайл)
Природата обича да се крие
Човекът-екзекутор на дивия свят
Човекът–господар или дете на природата


Изтегли рефератаЧовекът–господар или дете на природата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия