Информационни системи на митническите учреждения

Информационни системи на митническите учреждения


Същност на информацията в с-мата на митническия контрол

Най-общо информацията в системата за контрол може да бъде характерно като средство за премахване или ограничаване на степента на неограниченост по отношение на подконтролния обект, с друга информация даваща възможност в с-мата за контрол да бъдат натрупани сведения и данни за състоянието на подконтролния обект съобразно целите които сме си поставили пред контрола като по този начин се оцени състоянието на този обект.

Най-общо в системите за контрол се организира подсистема за набиране , обработване, съхранение и предаване на информация за подконтролните обекти чрез предварително определени начини и средства и регламентирани информационни носители. По тази причина информац с-ма може да се разглежда като предварително определена по строги правила, структура обезпечена с необх. технически средсва и кадрови потенциал.


Видове инф-ция в с-мите на митнически контрол

Информацията в с-мите на митнически контрол биват 3 основни вида:

  • 1 информация използвана в с-мите за митнически контрол

  • 2 контролна инфирмация

  • 3 нормативна информация

  1. тя е външна за системата, т.е. тя се формира извън митницата. Има първичен характер, това е инф-ция която се формира от различни външни за системата на митницата източници и дава възможност да се натрупат данни и сведения за подконтролните обекти. Тази инф-ция се характеризира със:

  • тя е част от юридическата, финансовата или икономическа информация за съответния подконтролен обект и определя конкретни негови параметри необходими за целите на митническия контрол.

  • характеризира се със голямо разнообразие на източниците от която се набира


Други реферати:
Култивирана печурка
Белтък (протеин)-същност, видове, значение
Култура картофи
Курсова работа по лозарство-Мавруд
Въведение в основите на предмета аналитична химия


Изтегли рефератаВъведение в основите на предмета аналитична химия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия