Информатика

1.Съставете програма, която изчислява периметъра на правоъгълник, като: Програмата извежда подканящи съобщения на екрана за въвеждане на размерите на страните. Размерите на страните се въвеждат от клавиатурата. Стойността на изчисления периметър се извежда на екрана, съпроводено с подходящо съобщение. #include <iostream.h> void main () { double a,b,P; cout<<"Tova e programa za presmqtane na P na pravoygylnik"<<endl; cout<<"Molq vavedete stoinosti za stranite a i b"<<endl; cout<<"a="; cin>>a; cout<<"b="; cin>>b; P=2*(a+b); if ((a>0)&&(b>0)) cout<<"P="<<P; else cout<<"Nevalidni a i b!"; } 2.Съставете програма, която изчислява обема на паралелепипед, като: Програмата извежда подканящи съобщения на екрана за въвеждане на размерите на паралелипипеда. Размерите на страните се въвеждат от клавиатурата. Стойността на изчисления обем се извежда на екрана, съпроводено с подходящо съобщение. #include <iostream.h> void main () { double a,b,c,V; cout<<"Tova e programa za presmqtane na V na paralelepiped"<<endl; cout<<"Molq vavedete stoinosti za stranite na paralelepipeda!"<<endl; cout<<"a="; cin>>a; cout<<"b="; cin>>b; cout<<"c="; cin>>c;

V=a*b*c; if ((a>0)&&(b>0)&&(c>0)) cout<<"V="<<V; else cout<<"Nevalidni stoinosti za stranite na figurata!"; } 3.Напишете програма, която изчислява броя на секундите в едно денонощие. Изведете резултата на екрана заедно с поясняващ текст. #include <iostream.h> void main () { double s;/*s e promenliva, a koqto zapisvame iz4isleniq broi sekundi*/ s=24*60*60; cout<<"s="<<s; }/*krai na main*/ 4.Напишете програма, която въвежда 5 числа от клавиатурата и ги отпечатва на екрана като редица от стойности, разделени със запетайка. Например: 1, 2, 3, 4, 5, #include <iostream.h> void main () { double a1,a2,a3,a4,a5; cout<<"Molq vavedete 5 chisla!"<<endl<<endl; cout<<"parvoto chislo e "; cin>>a1; cout<<"vtoroto chislo e "; cin>>a2; cout<<"tretoto chislo e "; cin>>a3; cout<<"chetvartoto chislo e "; cin>>a4; cout<<"petoto chislo e "; cin>>a5; cout<<a1<<","<<a2<<","<<a3<<","<<a4<<","<<a5; } 5.Съставете програма, която въвежда от клавиатурата 5 числа, изчислява квадрата на всяко число и отпечатва резултатите аналогично на примера по-долу: Стойности на числата 1 2 3 4 5 Стойности на квадратите 1 4 9 16 25 #include <iostream.h> #include <math.h> void main () {

double a1,a2,a3,a4,a5,b1,b2,b3,b4,b5; cout<<"Tova e programa za izchislqvane na kvadratite na proizvolno vavedeni 5 chisla"<<endl; cout<<"Molq vavedete 5 chisla!"<<endl<<endl; cout<<"parvoto chislo e "; cin>>a1; cout<<"vtoroto chislo e "; cin>>a2; cout<<"tretoto chislo e "; cin>>a3; cout<<"chetvartoto chislo e "; cin>>a4; cout<<"petoto chislo e "; cin>>a5; b1=pow(a1,2); b2=pow(a2,2); b3=pow(a3,2); b4=pow(a4,2); b5=pow(a5,2); cout<<a1<<" "<<a2<<" "<<a3<<" "<<a4<<" "<<a5<<endl; cout<<b1<<" "<<b2<<" "<<b3<<" "<<b4<<" "<<b5; } 6.Напишете програма “валутен калкулатор”, която въвежда стойности в евро, превръща ги в лева и ги отпечатва на екрана. Използвайте съобщения в програмата, за да напомните, че трябва да се въведе стойност и поясняващи извеждания резултат. Упътване: за валутен курс използвайте 1 евро = 1.956 лева. #include <iostream.h> void main () { double x1,a; cout<<"Virtualen Kalkulator, prevryshta sumi ot evro v leva."<<endl; cout<<"Molq vavedete suma v evro! "; cin>>x1; a=x1*1.956; if (a>1.956) cout<<x1<<" evro sa "<<a<<" leva"; else cout<<x1<<" evro e "<<a<<" leva";

}

8. Напишете програма, която въвежда от клавиатурата


Други реферати:
Погубени мечти
Другарят като единствен
Каква искам да съм аз
Какво е за мен насилието
Какво кара хората да се обединяват


Изтегли рефератаКакво кара хората да се обединяват - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия