Институции на Втората българска държава

Институциите на Втората българска държава /ХІІ-ХІVвек/

І


.Увод:

Създаването на редица институции в средновековна България, по византийски образец, не би трябвало да се разглежда като липса на оригиналност. По този начин се правел опит Византия да се лиши от възможността да гледа на България и на нейните владетели като на “втора категория” и “втори ранг”.

ІІ.Историография:

1/ В контекста на политическата история внимание на българските институции е обърнал Васил Златарски в третия том на История на българската държава през средните векове”/1940г./. Изследователят е описал съдбата на редица български владетели, деспоти,севастократори и т.н.

2/ През 1959г. е публикувана статията на Петър Петров ” О титулах ”севаст” и “протосеваст” в средновековном болгарском государстве”. Авторът определя протосевастът като управител на крупна област, деляща се на части, начело на които стоели севасти. Тезата на изследователя може да бъде сериозно оспорена, тъй като византийският автор Псевдо-Кодинос посочва, че протосевастите нямат служба в държавният апарат.

3/ Важно значение има монографията на Божидар Ферjончиђ “Деспоти у Византиjи и jужнословенским землама” , вкоето обръща сериозно внимание и на българските деспоти. Според него българските царе започнали да дават титлата “деспот” едва от Елтимир насетне.

4/ През 1972г. излиза и изследването на Михаил Андреев и Димитър Ангелов ”История на българската феодална държава и право”. В монографията е представено значението на редица средновековни титли: логотет /първи министър/, протовестиарий /министър на финансите/,


Други реферати:
Транзисторен усилвател 60W
Развойна среда MPLAB IDE
Хибридни автомобили
Чиптунинг
Унищожаване на преживелите патогенни организми


Изтегли рефератаУнищожаване на преживелите патогенни организми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия