Интегриране на деца с увреден слух
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


1. Интегрирано бучение стр.4

1. Нормативна уредба за деца със специални образователни потребности и ресурсните учители стр.13

3. Психолого-педагогическа характеристика на децата със слухови нарушения стр.15

4. Интегриране на деца със слухови нарушения

стр.21

5. Модели на интеграция стр.22

6. Методи на обучение стр.23

7. Литература стр.28Други реферати:
Връзки с обществеността, реклама и пропаганда
Рекламна кампания на фирма, занимаваща се с дистрибуция на детски храни
Рекламна стратегия на фирма Пирин Мес
Рекламна кампания за въвеждане на нов продукт на пазара
Реклама-основни инструменти на интегрираните маркетингови комуникации на издателството


Изтегли рефератаРеклама-основни инструменти на интегрираните маркетингови комуникации на издателството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия