Интернационален пакет за граждански и политически права

Доклад на тема

Интернационален пакет за граждански и политичевски порава

Увод

ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ НА ТОЗИ ПАКТ,

ВЗИМАЙКИ ПОД ВНИМАНИЕ ТОВА, че според заявените в хартата на Обединените Нации принципи, зачитането на присъщите на всички членове на обществото достойнство и равнопоставеност и неотменността на техните права, е основата за свобода, справедливост и мир на земята,

С УБЕЖДЕНИЕТО, че тези права произтичат от присъщото на човека достойнство, 

С РАЗБИРАНЕТО, че идеалът за свободния човек, който се ползва с гражданска и политическа свобода и живее свободен от страх и нищета, може да бъде осъществен само тогава, когато са налице отношения, в които всеки може да се ползва от своите граждански и политически права така, както и от своите стопански, социални и културни права,

ИМАЙКИ ПРЕДВИД ТОВА, че хартата на Обединените Нации задължава държавите да поощряват общото и дейно зачитане на правата и свободите на хората,

С ОГЛЕД НА ТОВА, че всеки има задължения спрямо другите и спрямо обществото, към което принадлежи, и е длъжен да се застъпва за подкрепата и зачитането на признатите в този пакт права,

се споразумяхме в следните членове:

Част I

Член 1

(1) Всички народи имат правото на самоопределение. По силата на това право те определят свободно своя политически статус и определят свободно своето стопанско, социално и културно развитие.

(2) Всички народи могат свободно да разполагат за своите собствени цели със своите естествени богатства и средства, въпреки всички задължения, произтичащи от интернационалната стопанска съвместна работа, основана на  взаимното благо, както и от международното право. В никакъв случай не може да се стигне до това, даден народ да бъде лишен от своите собствени средства за съществуване.

(3) Договорните държави, включително държавите, отговорни за управлението на територии без собствено управление и за страни с временно управление, трябва да подкрепят и зачитатат правото на самоопределение съгласно постановките на хартата на Обединените Нации.

Част II

Член 2

(1) Всяка договорна държава се задължава да зачита признатите в този пакт права и да ги гарантира за всички, намиращи се на територията й и подчинени на нейното господство лица, без разлика по раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политическо или друго убеждение, национален или социален произход, състояние, рождение или друг статус.

(2) Всяка договорна държава се задължава, с оглед на своите конституционни методи и на принципите на този пакт, да предприема необходимите стъпки за вземане на законодателни или други мерки, необходими за ефективното действие на признатите в този пакт права в случай, че такива все още не са взети.

(3) Всяка договорна държава се задължава,

a) да поеме грижата за това всеки, чиито признати в този пакт права и свободи са накърнени, да има правото да подаде действащо оплакване, включително и когато нарушението е извършено от личности със служебни качества;

б) да носи отговорността за това всеки, който повдига такова обвинение да може да установи своето право чрез компетентните съдебни, административни и законодателни органи или на други, определени от законовите разпоредби на държавата места, и да изгради своята законовата правова защита;

в) да носи отговорността за това, местата, където са постъпили оплакванията да осигуряват тяхната валидност.

Член 3

Договорните държави се задължават да осигурят равнопоставеността на мъжа и жената при прилагането на всички, залегнали в този пакт граждански и политически права.

Член 4

(1) В случай на обществено бедствие, което застрашава живота на нацията и е оповестено официално, договорните държави могат да пристъпят към мерки, които излизат от рамките на техните


Други реферати:
Ловци на небесни съкровища
Марс. Четвъртата планета в Слънчевата система
Нашата галактика - Млечният път
Нов космологичен модел (1998 – 2003)
Планетата Марс


Изтегли рефератаПланетата Марс - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия