Интернет

1. Какво представлява интернет в представите на родителите и на децата им?

- За съжаление, има драстична разлика между възприемането на Интернет от родителите и децата, възрастните и младите. За днешните деца Интернет е нещо съвсем обичайно – както са телефонът и телевизията. Те познават и ползват повечето възможности, които глобалната мрежа дава. Един пример: веднъж синът ми донесе вкъщи непознат за мен плод от дърво в някаква градинка, който приличаше на пъпчива зелена топка за тенис, за да пита какво е това. Никой от семейството не можа да го определи, той го засне с мобилния си телефон, пусна снимката в един от интернет-форумите и след 10 минути разбрахме, че това е особен вид декоративно портокалово дърво. За разлика от децата техните родители са свикнали да ползват компютъра основно като пишеща машина и по-бърза пощенска служба. Част от родителите въобще не се замислят за какво още може и се използва Интернет-средата. А друга част, която е по-запозната, изпитва ужас, че детето им е в опасност, когато е на компютъра. Всъщност децата са по-близо в представите си до реалния облик на глобалната мрежа, но при липса на обучение за опасностите в нея наистина са изложени на потенциални рискове.


2. Коя е полезната страна на "световната паяжина"?

- Полезните страни са много. Съвременното дете от малко свиква да се намира в една обширна информационно-комуникационна среда, което му дава възможност да възприеме принципа за "учене през целия живот" като нещо естествено. Ако се стимулира и подкрепя неговото естествено любопитство, ползващото редовно Интернет дете може да има многократно по-голям информационен багаж от връстниците си, които са лишени от тази възможност. Освен за информация, Интернет все повече


Други реферати:
Правни проблеми на кибер-средата
Право на информация за състоянието на околната среда
Физически лица
Правна същност и характеристика на поземлените сервитути
Търговско представителство на РБ


Изтегли рефератаТърговско представителство на РБ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия