Интернет


5. Какви са резултатите до момента от вашата дейност?

- От пускането на Горещата линия в действие до момента имаме получени над 600 реални сигнала. Почти 30 са предадени за работа в ГДБОП, над 20 са предадени на други Горещи линии от асоциацията INHOPE.


6. Каква е писхиката на българското дете?

- Детската психика е навсякъде еднаква, важното е доколко в едно общество се полагат грижи децата да бъдат предупредени и научени да се предпазват от опасностите в Интернет, както ги обучаваме да се предпазват от опасностите на улицата. А точно тук няма с какво особено да се похвалим. За Международния ден на безопасен Интернет на 6 февруари тази години ние пуснахме един онлайн-тест за ученици на адрес www.web112.dechica.com. Oт над 2500 деца от цялата страна, които попълниха теста, само 166 бяха успели да отговорят правилно на 25 въпроса.

7. Крие ли опастност бурното развитие на технологийте?

- Техниката и технологията в цялото човешко развитие винаги е била нож с две остриета. От една страна това е довело до изграждането на съвременната цивилизация с всички нейни удобства, а от друга – всяка нова технология е пораждала и неизвестни дотогава рискове. Малцина са онези, които призовават да се откажем от всички придобивки на модерната цивилизация. Начинът е предотвратяването на рисковете от новите технологии. Пример за това е сегашното влизане на Интернет в мобилната телефония, която скоро ще направи остарял принципът за компютъра в общото помещение – всяко дете ще носи Интернет в джоба си. Затова пък


Други реферати:
Политически модел на Алисон
Трета част от политическия модел на Алисон
Стартът на парламента
Турски националистически интереси в България
Турция-първата жертва на интеграцията в ЕС


Изтегли рефератаТурция-първата жертва на интеграцията в ЕС - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия