Интернет
Съдържание
1. Какво представлява интернет в представите на родителите и на децата им? ........................................................................................................................1

2. Коя е полезната страна на "световната паяжина"? ……………………….1

3. Какви могат да бъдат злоупотребите във виртуалната мрежа? ................2

4. Каква е основната цел и дейност, която е заложена във вашият проект? ...............................................................................................................................3

5. Какви са резултатите до момента от вашата дейност? ..............................4

6. Каква е психиката на българското дете? .....................................................4

7. Крие ли опасност бурното развитие на технологийте? .............................4
Други реферати:
Контрол върху банковия риск
Данъчно право
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Източници на финансови средства и методи за акумулирането им
Инструменти на капиталовия пазар, Борсов пазар


Изтегли рефератаИнструменти на капиталовия пазар, Борсов пазар - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия